MyClass
Now Reading
[NBU 1/58] CMA441 — 2nd Workshop Brief
0

[NBU 1/58] CMA441 — 2nd Workshop Brief

by Pichaet Tang-onSeptember 21, 2015

— 2nd Workshop —

Greater Than Words

ภาพถ่าย ถือเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่นักออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์มักเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ทั้งโดยทางตรง คือเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง หรือโดยทางอ้อม คือเป็นผู้นำภาพถ่ายที่ผู้อื่นถ่ายไว้แล้ว มาผ่านกระบวนการเทคนิคกราฟิกคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุผลในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียด หรือการใช้เทคนิคที่มีความซับซ้อนเกินกว่ากล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพจะสามารถสร้างสรรค์ได้ ซึ่งภาพถ่ายลักษณะนี้ นอกจากมีบทบาทในฐานะของงานสร้างสรรค์ในตัวของมันเองแล้ว ภาพถ่ายเทคนิคนี้ ยังมีบทบาทของการเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานสร้างสรรค์ทางกราฟิกคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น งานสิ่งพิมพ์ ภาพประกอบ เว็บไซต์ เป็นต้น

ในเวิร์คช็อปนี้ นักศึกษาจะได้รับโจทย์ในชื่อ Greater Than Words เป้าหมายของเวิร์คช็อปนี้ คือ การสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการทางเทคนิคกราฟิกคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ทั้งการแก้ไข ปรังปรุง เพิ่มเติมองค์ประกอบ ไปจนถึงการใช้เทคนิคกราฟิกที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่าทางการสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการปูพื้นสู่การประกวดภาพถ่าย 15 ปี สถาปนานอร์ทกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นข้อบังคับที่นักศึกษาทุกคนจะต้องส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทั้งรายบุคคลและทีม

สิ่งที่คุณต้องค้นหา

  • วิธีการเล่าเรื่องที่ดีที่สุด ค้นหามุมมองในการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย ที่เหมาะสม โดดเด่น และเข้าถึงผู้ชม
  • กระบวนการถ่ายภาพ การใช้กล้อง การเลือกเลนส์ การใช้อุปกรณ์ การจัดองค์ประกอบ เทคนิคการถ่าย
  • การใช้เทคนิคกราฟิก การแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง เพิ่มเติม ผสมผสาน และเทคนิคพิเศษ

สิ่งที่ต้องสร้างสรรค์

  • ภาพถ่ายที่เล่าเรื่องราวในโอกาส “15 ปี สถาปนานอร์ทกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี” โดยไม่จำกัดวิธีการในการเล่าเรื่อง แต่ควรเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพอย่างสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ สไตล์ รสนิยมทางภาพที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ ผ่านกระบวนการออกแบบ ทั้งการระบุปัญหา สร้างสรรค์ไอเดีย และสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ ภาพถ่ายของนักศึกษา สามารถนำไปผ่านกระบวนการเทคนิคกราฟิกคอมพิวเตอร์ได้ตามความเหมาะสม ที่จะทำให้ภาพสามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การปรับแต่ง แก้ไข เพิ่มเติม ผสมผสาน บิดเบือน ฯลฯ
  • ภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการทางเทคนิคกราฟิกคอมพิวเตอร์แล้ว ให้นำไปพิมพ์ด้วยกระดาษพิมพ์ภาพแบบมันหรือแบบด้าน ตามขนาดและวิธีการที่ระบุเอาไว้ในกติกาการประกวดภาพถ่ายฯ โดยผลงานของทีม ให้นำมานำเสนอในห้องก่อนส่งเข้าประกวด ผลงานแบบเดี่ยว ให้นักศึกษาส่งเข้ากองประกวดภาพถ่ายได้เลย

กำหนดการทำงาน

ครั้งที่ กำหนดการ แผนการดำเนินงาน
 6th 19 กันยายน 2558 รับ Brief: The 2nd Workshop – Greater Than Words
รับ Brief: ประกวดภาพถ่าย 15 ปี สถาปนานอร์ทกรุงเทพ
วางแผนการดำเนินงาน และกระบวนการระบุปัญหา
 7th 26 กันยายน 2558 กระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
27 ก.ย. – 2 ต.ค. 2558 กระบวนการผลิตจริงของผลงานทั้งหมดตามโจทย์ (ภาพถ่ายเทคนิค)
 8th 3 ตุลาคม 2558 นำเสนอผลงาน “Greater Than Words” รายทีม นำเสนอหน้าชั้นเรียน
22 ตุลาคม 2558 วันสุดท้ายในการส่งภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์เข้าประกวดในหัวข้อ “15 ปี สถาปนานอร์ทกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี”

Reference

What's your reaction?
Love
0%
Bad
0%
Wow
0%
Meh
0%
Cool
0%
Hate
0%
Evil
0%
About The Author
Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
นักนิเทศศาสตร์ วิทยากร นักเขียนมือใหม่ ทาสแมว และบล็อกเกอร์ เชี่ยวชาญในสาขาวาทนิเทศ (การสื่อสารมนุษย์) โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อและการฝึกอบรม เจ้าระเบียบ กรอบจัด ไม่ถนัดอินดี้ ชอบเสพสื่อแมสและสื่อดิจิทัล รักการดูหนังบล็อกบัสเตอร์ ปลื้มเพลงโซลและอาร์แอนด์บี เป็นสาวกไมโครซอฟท์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.