MyClass
Now Reading
[NBU 1/59] MCT341 — Basic Editing Techniques Examination
0

รายวิชา MCT341 Digital Video Creation (ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน 20) จะจัดสอบปฏิบัติทักษะการตัดต่อเบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (R1302) ผ่านซอฟต์แวร์ Adobe Premiere Pro CS6 ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Mac OS X หรือผ่านซอฟต์แวร์ Adobe Premiere Pro CS6/CC ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ในกรณีที่นักศึกษาต้องการสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยจัดสอบในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 11:00 – 13:00 น. โดยมีรายละเอียดในการจัดสอบดังต่อไปนี้

 • ในวันสอบ เวลา 9:00 – 11:00 น. มีการเรียนการสอนตามปกติใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “Workflow of Digital Video Creation” และ “Digital Video Exporting”
 • การสอบครั้งนี้ ผู้สอนจะจัดสอบพร้อมกันทีละครึ่งชั้นเรียน (20 คน) โดยให้นักศึกษาที่นั่งคู่กันในแต่ละโต๊ะ ตกลงกันเองว่าใครจะสอบก่อน เมื่อถึงเวลาสอบของนักศึกษาชุดใด นักศึกษาที่เหลือจะต้องเข้าไปรอในห้องปฏิบัติการสื่อสารการแสดง (R1303) ที่อยู่ติดกัน
 • ผู้สอนจะมีไฟล์ Master Project จัดเตรียมเอาไว้ให้ เป็นโปรเจ็คที่ใช้ในการสอบ และจะมีชุดคำสั่งเตรียมเอาไว้ให้จำนวน 20 ชุด โดยสุ่มให้กับผู้เข้าสอบแต่ละคน ในหนึ่งชุดมี 5 คำสั่งย่อย
 • เมื่อผู้เข้าสอบเปิดไฟล์ Master Project และเทียบไฟล์วีดีโอในโปรเจ็คแล้ว ผู้สอนจะทำการสุ่มแจกชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ให้กับผู้เข้าสอบ เมื่อผู้สอนให้สัญญาณ ผู้เข้าสอบจึงเปิดชุดคำสั่งออกดูและเริ่มปฏิบัติตามคำสั่งย่อยภายใน มีเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งย่อยทั้ง 5 ข้อ รวม 5 นาที
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ผู้สอนจะให้สัญญาณอีกครั้ง ให้ผู้เข้าสอบทุกคนหยุดการสอบทันที พร้อมลุกไปยืนรวมกันที่ฝั่งขวาของชั้นเรียน ผู้สอนจะทำการตรวจผลการสอบ โดยตรวจทีละเครื่องจนครบ ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับ 2 คะแนน ต่อทุกๆ คำสั่งย่อยที่สามารถปฏิบัติได้ (รวม 10 คะแนน)
 • เมื่อผู้สอนตรวจผลการสอบจนครบทุกเครื่องแล้ว ผู้สอนจะให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่ม และเมื่อสอบครบทั้งสองกลุ่มแล้ว ให้นักศึกษากลับมารวมกันภายในห้องเรียนเพื่อสรุปผลการสอบ
 • นักศึกษาสามารถสามารถตรวจสอบรายชื่อคำสั่งย่อยที่จะใช้ในการสอบได้ในส่วนถัดไป

รายชื่อคำสั่งย่อย

 • สร้าง Sequence ใหม่ด้วย Preset แบบ DVCPROHD 720p24
 • วาง Sequence เดิมใน Sequence ใหม่ โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า
 • นำไฟล์ Bar and Tone ไปวางต่อไว้ที่ท้ายสุดของ Sequence
 • กำหนดจุดเข้า (In Point) และจุดออก (Out Point) ให้ Clip03
 • แทรก (Insert) วีดีโอ clip03 ลงไประหว่าง clip01 และ clip04
 • Overwrite ไฟล์ Exporting_a_look ทับลงไปที่ต้น Sequence
 • สลับตำแหน่งวีดีโอบน Timeline ระหว่าง clip02 และ clip01
 • Trimming ช่วงท้ายของ clip06 ลง พร้อมลบช่องว่างที่เกิดขึ้นด้วย
 • Ripple Edit ช่วงต้นของ clip09 ลง และเพิ่มช่วงท้ายของ clip08
 • Rolling Edit ท้าย clip10 และต้น clip11 ที่เวลา 00:01:28:10
 • Rate Stretch ที่ clip02 ให้เล่นเร็วขึ้น พร้อมลบช่องว่างที่เกิดขึ้น
 • Slip Edit ที่ clip07 เลื่อนจุดเข้า/จุดออกจากท้ายคลิปไปต้นคลิป
 • Slide Edit ที่ clip08 โดยเลื่อนไปทาง clip07 เท่าที่จะเป็นไปได้
 • ใส่ Transition ทั้ง Video และ Audio ในตอนเริ่มต้น Sequence
 • ใส่ Video Transition ระหว่าง clip02 และ clip01 บน Timeline
 • ใส่ Audio Transition ระหว่าง clip04 และ clip05 บน Timeline
 • วางเพลง Blue Day ลงบนแทร็กเสียง Audio3 ที่เวลา 00:01:02:10
 • Trimming เพลง Blue Day ให้พอดีกับความยาวของภาพวีดีโอ
 • ใส่เอฟเฟค Auto Color ใน Adjust ให้กับ clip02 และ clip04
 • ประมวลผล (Render) วีดีโอที่ถูกคาดด้วยแถบแดงให้เป็นสีเขียว

References

What's your reaction?
Love
0%
Bad
0%
Wow
0%
Meh
0%
Cool
0%
Hate
0%
Evil
0%
About The Author
Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
นักนิเทศศาสตร์ วิทยากร นักเขียนมือใหม่ ทาสแมว และบล็อกเกอร์ เชี่ยวชาญในสาขาวาทนิเทศ (การสื่อสารมนุษย์) โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อและการฝึกอบรม เจ้าระเบียบ กรอบจัด ไม่ถนัดอินดี้ ชอบเสพสื่อแมสและสื่อดิจิทัล รักการดูหนังบล็อกบัสเตอร์ ปลื้มเพลงโซลและอาร์แอนด์บี เป็นสาวกไมโครซอฟท์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.