MyClass
Now Reading
[NBU 2/58] CMA205 — Professional Camcorder Techniques Retest
0

รายวิชา CMA205 Digital Film (ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน 20) และ Film and Digital Media (ชั้นปีที่ 3 กลุ่มเรียน 21) จะจัดสอบปฏิบัติทักษะการใช้กล้องวีดีโอมืออาชีพ (สอบซ่อม) ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ (R1112) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น. พร้อมกันทั้งชั้นปีที่ 2 (กลุ่มเรียน 20) และชั้นปีที่ 3 (กลุ่มเรียน 21) โดยมีรายละเอียดในการจัดสอบปฏิบัติฯ ดังต่อไปนี้

 • ใช้การเข้าสอบซ่อมระบบ First Come, First Served มาก่อน ลงชื่อก่อน และสอบก่อน เมื่อถึงเวลา 17.00 น. จะยุติการสอบซ่อมทันที แม้ยังมีนักศึกษารอสอบซ่อมในลำดับถัดไปก็ตาม
 • ใช้คำสั่งชุดเดิมในการสอบซ่อม ทั้งคำสั่งประเภทเทคนิคกล้อง (40 คำสั่ง) และคำสั่งประเภทเทคนิคภาพ (25 คำสั่ง) รวม 65 คำสั่ง ทั้งนี้ ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจยกเลิกบางรายการของคำสั่งประเภทเทคนิคภาพ ที่มีความซับซ้อนในการถ่ายทำมากเกินไป

ใช้ขั้นตอนการสอบแบบเดิม ในการสอบซ่อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ให้นักศึกษาทุกคนที่จะเข้าสอบซ่อม รอบริเวณหน้าห้องควบคุม รอขานชื่อ
 • เมื่อถูกเรียกเข้าสอบซ่อม ให้นักศึกษาเข้ามาจับสลากตัวเลขคำสั่ง ผู้ช่วยสอนจะบันทึกตัวเลขลงในระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะแสดงคำสั่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 • หากเป็นคำสั่งด้านเทคนิคกล้อง นักศึกษามีเวลาทบทวน 1 นาที เมื่อหมดเวลา หรือเมื่อนักศึกษาพร้อม ให้นักศึกษาพูดว่า “พร้อมปฏิบัติครับ/ค่ะ” เมื่อผู้สอนให้สัญญาณจึงเริ่มปฏิบัติ
 • หากเป็นคำสั่งด้านเทคนิคภาพ ให้นักศึกษานำเพื่อนเข้ามาเป็นแบบในการถ่ายทำ โดยจำนวนคนขึ้นอยู่กับช็อตที่ได้ เมื่อนัดแนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพูดว่า “พร้อมปฏิบัติครับ/ค่ะ” เมื่อผู้สอนให้สัญญาณจึงเริ่มการถ่ายทำ และเมื่อผู้สอนให้สัญญาณอีกครั้งจึงหยุดถ่าย

สลากคำสั่งแต่ละใบ มีค่า 2.5 คะแนน นักศึกษาจะได้รับคะแนน เมื่อสามารถปฏิบัติตามคำสั่งในสลากนั้นๆ ได้ และนักศึกษาแต่ละคน มีสิทธิ์จับสลากด้วยจำนวนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

 • ถ้าในการสอบปกติ นักศึกษาทำคะแนนได้ 2.5 คะแนน (พลาดคำสั่งแรก ทำได้ในคำสั่งที่ 2) นักศึกษามีสิทธิ์จับสลากคำสั่งสอบซ่อมได้ 1 คำสั่ง ถ้าทำได้ จะได้รับคะแนนสอบเพิ่มเป็น 5 คะแนน
 • ถ้าในการสอบปกติ นักศึกษาทำคะแนนได้ 0 คะแนน (พลาดทั้งคำสั่งแรกและคำสั่งที่ 2) นักศึกษามีสิทธิ์จับสลากคำสั่งสอบซ่อมได้ 2 คำสั่ง ถ้าทำได้ 1 คำสั่ง จะได้รับคะแนนสอบเพิ่มเป็น 2.5 คะแนน และถ้าทำได้ทั้ง 2 คำสั่ง จะได้รับคะแนนสอบเพิ่มเป็น 5 คะแนน
 • ถ้าในการสอบปกติ นักศึกษามาไม่ทันช่วงจับสลากสอบ (มาเข้าเรียนสาย ทำให้ไม่ได้สอบ) นักศึกษามีสิทธิ์จับสลากคำสั่งสอบซ่อมได้ 1 คำสั่ง ถ้าทำได้ จะได้รับคะแนนสอบเพิ่มเป็น 2.5 คะแนน
 • ถ้าในการสอบปกติ นักศึกษาขาดเรียน นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบซ่อมปฏิบัติฯ
 • นักศึกษาสามารถดูรายชื่อคำสั่งทั้งหมดที่จะใช้ในการสอบซ่อมได้ด้านล่าง

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ หรือมีข้อสงสัยถึงวิธีการปฏิบัติในคำสั่งต่างๆ สามารถเข้ามาปรึกษาผู้สอนได้ตามวันเวลาดังต่อไปนี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 (วันซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตรฯ) ผู้สอนจะอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 5 หลังจากพี่บัณฑิตขึ้นซ้อมใหญ่ที่ห้องปทุมรัตน์แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และไม่เกินเวลา 16.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ท้ายคาบเรียน CMA205 – Digital Film ที่ห้อง RL306 ชั้น 3 ภายในหอสมุดประวัติรุ่งเรือง (สำหรับกลุ่มเรียน 20) และที่คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และไม่เกินเวลา 17.00 น.
 • วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ท้ายคาบเรียนชดเชย CMA205 – Film and Digital Media ที่ห้อง R1112 อาคาร 1 ชั้น 5 (สำหรับกลุ่มเรียน 21)

คำสั่งประเภทเทคนิคกล้อง

 • Manual Zoom ไปที่ Focal Length 3.9 mm | 8 mm | 14 mm | 27 mm | 86 mm
 • Servo Zoom ไปที่ Focal Length 3.9 mm | 8 mm | 14 mm | 27 mm | 86 mm
 • Manual Zoom ไปที่อัตราขยาย 5% | 10% | 20% | 40% | 80%
 • Servo Zoom ไปที่อัตราขยาย 5% | 10% | 20% | 40% | 80%
 • Manual Focus วัตถุที่กำหนดโดยใช้ Focus Ring
 • Manual Focus วัตถุที่กำหนดโดยใช้ Push Auto
 • ตั้งค่า Aperture ไปที่ Open | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0
 • ตั้งค่า Aperture โดยเปิดระบบการตั้งค่าอัตโนมัติ
 • เปิดใช้ ND Filter ลดแสงลงให้เหลือ 1 ใน 4 ส่วน
 • เปิดใช้ ND Filter ลดแสงลงให้เหลือ 1 ใน 16 ส่วน
 • เปิดใช้ ND Filter ลดแสงลงให้เหลือ 1 ใน 64 ส่วน
 • เปิดใช้ Gain เพื่อเพิ่มความสว่างระดับกลางหรือสูง
 • ตั้งค่า White Balance ที่ผิดเพี้ยนให้สมดุลถูกต้อง
 • ตั้ง Shutter Speed ไปที่ 1/6 | 1/12 | 1/25 | 1/120 | 1/250
 • เปิดระบบ Optical Image Stabilizer เพื่อลดการสั่น

คำสั่งประเภทเทคนิคภาพ

 • Master Shot
 • Two-shot
 • Three-shot
 • Close-up Shot
 • Medium Close-up Shot
 • Extreme Close-up Shot
 • Wide Shot (Long Shot)
 • Over-the-shoulder Shot
 • Point-of-view Shot
 • Low Angle Shot
 • High Angle Shot
 • Arc Shot
 • Cowboy Shot
 • Ant Shot
 • Butterfly Shot
 • Pan Shot
 • Whip Pan Shot
 • Tilt Shot
 • Dutch Tilt Shot
 • Pedestal Shot
 • Tracking Shot
 • Dolly Shot
 • Zoom Shot
 • Dolly Zoom Shot
 • Slow Reveal Shot

References

What's your reaction?
Love
0%
Bad
0%
Wow
0%
Meh
0%
Cool
0%
Hate
0%
Evil
0%
About The Author
Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
นักนิเทศศาสตร์ วิทยากร นักเขียนมือใหม่ ทาสแมว และบล็อกเกอร์ เชี่ยวชาญในสาขาวาทนิเทศ (การสื่อสารมนุษย์) โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อและการฝึกอบรม เจ้าระเบียบ กรอบจัด ไม่ถนัดอินดี้ ชอบเสพสื่อแมสและสื่อดิจิทัล รักการดูหนังบล็อกบัสเตอร์ ปลื้มเพลงโซลและอาร์แอนด์บี เป็นสาวกไมโครซอฟท์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.