MyClass
Now Reading
[NBU 2/58] CMA205 — Self Preparation
26

[NBU 2/58] CMA205 — Self Preparation

by Pichaet Tang-onJanuary 6, 2016

ขอต้อนรับนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี เข้าสู่รายวิชา CMA205 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 2/2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ คือข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวเบื้องต้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนในรายวิชาดังกล่าว ประกอบด้วยรายละเอียดการเข้าชั้นเรียน ระเบียบการแต่งกาย และอุปกรณ์การเรียน ขอให้นักศึกษาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ครูจะแจ้งและทำความตกลงในวันที่เรียน

การเข้าชั้นเรียน

 • ชั้นเรียนเริ่มเวลา 9.00 น. สำหรับกลุ่มเรียนที่ 20 (ชั้นปีที่ 2) เรียนทุกวันศุกร์ ห้อง R1402 และกลุ่มเรียนที่ 21 (ชั้นปีที่ 3) เรียนทุกวันเสาร์ ห้อง R1405
 • นักศึกษาที่มาก่อนเวลาและไม่เกิน 9.15 น. ถือว่ามาเรียนปกติ นักศึกษาที่มาหลัง 9.15 น. แต่ไม่เกิน 9.30 น. ถือว่ามาเรียนสาย และนักศึกษาที่มาหลัง 9.30 น. ถือว่าขาดเรียน
 • เมื่อเข้าชั้นเรียนแล้ว ให้นักศึกษาทำการเซ็นชื่อหน้าชั้นเรียน (ลงเวลาตามจริง) ครูจะทำการเช็คชื่อในใบรายชื่อเวลา 9.15 น. หนึ่งรอบ และ 9.30 น. อีกหนึ่งรอบ
 • ในกรณีที่นักศึกษาติดภารกิจของทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องทำการแจ้งครูล่วงหน้า หรืออย่างน้อยให้แจ้งก่อนเริ่มคาบเรียน (ก่อน 9.00 น.) มิเช่นนั้นให้ถือว่าขาดเรียน ยกเว้นเป็นการเรียกตัวฉุกเฉิน สามารถอนุโลมได้ ทั้งนี้ หากนักศึกษาจงใจแจ้งข้อมูลกิจกรรมเท็จ หรือแจ้งแต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจริง จะถูกถอนชื่อออกจากรายวิชาทันที ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • นักศึกษาที่ติดภารกิจข้างต้น (เฉพาะภารกิจนอกคณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย) ควรแสดงหลักฐานเป็นหนังสือ ประกาศ หรือหนังสือขอเวลาเรียน เพื่อให้ได้รับแต้มเทียบเท่ากับการเข้าเรียนปกติ นักศึกษาที่ไม่แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จะได้นับเวลาเรียนเท่านั้น แต่ให้งดแต้ม
 • ในกรณีที่นักศึกษาขอลากิจ นักศึกษาจะต้องยื่นใบลากิจล่วงหน้าเท่านั้น หากมีหลักฐานแสดงความจำเป็นในการลา ควรนำมาแสดงด้วย หากครูอนุมัติ จะได้นับเวลาเรียนและแต้ม
 • ในกรณีที่นักศึกษาขอลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาป่วยย้อนหลังไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากหายป่วย หากครูอนุมัติ จะได้นับเวลาเรียน และหากมีใบรับรองแพทย์มาแสดง จะได้รับแต้ม
 • นักศึกษาที่มาเรียนปกติ จะได้รับ 1 แต้ม นักศึกษาที่มาสาย จะได้รับ 0.5 แต้ม นักศึกษาที่ลากิจหรือลาป่วยและได้รับการอนุมัติจากครูว่าเป็นเหตุอันควรให้ลาได้ จะได้รับ 0.25 แต้ม

ระเบียบการแต่งกาย

 • นักศึกษาชาย: เสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมเนคไท กางเกงสแลคสีดำขาตรง ห้ามใส่กางเกงยีนส์เด็ดขาด เข็มขัดสีดำ ทับเสื้อเชิ้ตไว้ในกางเกง รองเท้าคัชชูสีดำหรือรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ สีผมดำสนิท ห้ามทำสีผมเด็ดขาด
 • นักศึกษาหญิง: เสื้อเชิ้ตสีขาวขนาดพอดีตัว ไม่รัดแน่น ติดกระดุมเหล็กและเข็ม กระโปรงทรงสอบหรือกระโปรงพลีท ไม่สั้นจนน่าเกลียด เข็มขัดสีดำ ทับเสื้อเชิ้ตไว้ในกางเกง รองเท้าคัชชูสีดำหรือรองเท้าผ้าใบสีสุภาพหรือรองเท้าส้นสูงสีสุภาพแบบปิดนิ้วปิดสิ้น สีผมดำสนิท ห้ามทำสีผมเด็ดขาด
 • ชุดปฏิบัติการ: เสื้อโปโลของทางมหาวิทยาลัย (น้ำเงิน-ขาว) หรือเสื้อโปโลของทางคณะ (ดำ-ส้ม) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ตกลงกัน กางเกงกีฬาขายาวแบบผ้ายืดสีดำ รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ โดยชุดปฏิบัติการนี้ อนุญาตให้ใส่เป็นรายครั้งเมื่อมีคำสั่งเท่านั้น และหากนักศึกษามีเรียนต่อในช่วงบ่าย นักศึกษาจะต้องนำชุดนักศึกษามาเปลี่ยนด้วย ห้ามใช้วิชาครูเป็นข้ออ้างเด็ดขาด
 • นักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบการแต่งกาย ครูจะนับเวลาเรียนให้ แต่จะไม่ได้รับแต้มเข้าเรียนในวันดังกล่าว

อุปกรณ์การเรียน

 • นักศึกษาทุกคนจะต้องมีแฟ้มผลงานประจำตัว เป็นแฟ้มแข็งแบบห่วงเหล็ก 2 ห่วง [ตัวอย่าง] หรือ 3 ห่วง [ตัวอย่าง] ขึ้นอยู่กับวิธีเก็บเอกสาร (รายละเอียดอยู่ในข้อ 3) ความหนาของแฟ้มพอประมาณ เช่น 3.5 ซม. หรือ 1 นิ้ว เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องใช้แฟ้มขนาดใหญ่ พยายามเลือกแบบที่มีซองพลาสติกด้านหน้า เพื่อให้สามารถสอดเอกสารเป็นหน้าปกได้ แต่หากหาไม่ได้ สามารถแปะหน้าปกลงไปโดยตรงได้เช่นกัน
 • นักศึกษาทุกคนจะต้องมีชุดกระดาษรายงานแบบมีเส้นขนาด A4 ติดตัว โดยควรแยกใช้สำหรับวิชานี้โดยเฉพาะ เพื่อใช้จดและทำแบบทดสอบ (ใช้แทนสมุดจดและสมุดทำแบบทดสอบ) และควรมีกระดาษ A4 แบบไม่มีเส้นติดตัวไว้บางส่วน สำหรับทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายครั้ง
 • เอกสารต่างๆ ทั้งการจด การทำแบบทดสอบ ชุดเอกสารแจก หรืองานที่ได้รับมอบหมายแต่ละครั้ง จะต้องนำเข้าแฟ้มผลงานทั้งหมด นักศึกษาสามารถเก็บเอกสารเข้าแฟ้มได้สองวิธี คือใช้ซองพลาสติกเป็นไส้แฟ้มและสอดเอกสารลงซองอีกที (ใช้แฟ้มแบบ 3 ห่วง) หรืออีกวิธีหนึ่ง คือเจาะรูที่กระดาษงานโดยตรงแล้วนำเข้าแฟ้มได้เลย (ใช้แฟ้มแบบ 2 ห่วง) ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ตามวิธีที่เลือก คือซองพลาสติกที่ใช้เป็นไส้แฟ้มสำหรับวิธีแรก และที่เจาะกระดาษแบบสองรูสำหรับวิธีที่สอง

สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ทุกคน ทั้งชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ควรเตรียมพร้อมทั้งทางร่ายกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้ เพราะรายวิชานี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างหนัก มีรายละเอียดมาก มีเวลาเรียนรู้และผลิตงานจำกัด ครูไม่อยากเห็นใครเตลิดไประหว่างภาคเรียนนะครับ และสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 ซึ่งเกือบทั้งหมดยังไม่เคยเรียนกับครูมาก่อน ตามปกติแล้ว รายวิชาที่ครูสอน จะเริ่มเรียนเนื้อหาของรายวิชากันตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้นหากไม่มีเหตุอันควร นักศึกษาไม่ควรขาดเรียน แล้วพบกันในชั้นเรียนครับ


Reference

What's your reaction?
Love
67%
Bad
0%
Wow
0%
Meh
33%
Cool
0%
Hate
0%
Evil
0%
About The Author
Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
นักนิเทศศาสตร์ วิทยากร นักเขียนมือใหม่ ทาสแมว และบล็อกเกอร์ เชี่ยวชาญในสาขาวาทนิเทศ (การสื่อสารมนุษย์) โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อและการฝึกอบรม เจ้าระเบียบ กรอบจัด ไม่ถนัดอินดี้ ชอบเสพสื่อแมสและสื่อดิจิทัล รักการดูหนังบล็อกบัสเตอร์ ปลื้มเพลงโซลและอาร์แอนด์บี เป็นสาวกไมโครซอฟท์
26 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.