Columns

เมื่อการเรียนเป็นเส้นทางแสนโหดร้าย

บทความนี้ ผมเขียนขึ้นด้วยความเห็นอกเห็นใจ ที่เด็กสมัยนี้ต้องฝ่าฟันความโหดร้ายในเส้นทางสายการเรียนสารพัดอย่าง ผมก็ว่ายุคของผมนี่โหดแล้วนะ แต่พอเห็นการฝ่าฝันเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝัน คือได้มีชื่อในฐานะนิสิต/นักศึกษา ในคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ทั้งติวๆๆ ไหนจะการสอบสารพัดสารเพที่แสนจะวุ่นวายโคตรบิดรมารดา รุ่นพี่ในระบบเก่าอย่างเรา ก็ได้แต่ถอดถอนใจว่าจะเอาอะไรกับเด็กๆ นักหนา